ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุน “ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)

 

Poster ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รอบที่ 4 25 ต