ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน “ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน” (Talent Utilization)

 

Poster ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบขยายเวลาเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ