เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.- บาท โดยลักษณะโจทย์วิจัยต้องกำหนดหัวข้อแก้ไขปัญหาชุมชนภาคใต้ที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลลัพท์เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564

โดยสมัครผ่านระบบขอรับทุนได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี หลีวิจิตร

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับสมัครทุนชุมชน