เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

คลิปบันทึกการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 (ประชุมผ่านระบบ Zoom)

Slide1

 

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดให้นักศึกษากรอกรายละเอียดการขอรับทุนการวิจัยผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดการดังนี้

  • นักศึกษาไทย เวลา 09.30 - 12.00 น. 
  • นักศึกษาต่างชาติ เวลา 13.30 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

scholarship click

ทุนอุดหนุน 64

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th