รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน  ประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวนทุน 1 ทุน (มูลค่าทุนไม่เกิน 200,000 บาท)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar_royal.pdf

และดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี  หลีวิจิตร

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทุนบาร์เรน