เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก มากกว่า 300 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ทุนผู้ช่วยสอน จำนวน 43 ทุน รับสมัครผ่านคณะวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566
  • ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 33 ทุน รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 210 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน จำนวน 10 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 1 ทุน รับสมัครวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบการขอทุน บว. ได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7428-6996 หรือ 0-7428-6997

เอกสารเพิ่มเติม

770156

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th