เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) จำนวนกว่า 100 ทุน ดังนี้

✅ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566
🔹ป.เอก 10 ทุน
✅ สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566
🔹ป.โท 25 ทุน 🔹ป.เอก 25 ทุน
✅ สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567
🔹ป.โท 25 ทุน 🔹ป.เอก 25 ทุน

นักศึกษาที่สนใจ สมัครผ่านระบบออนไลน์ “ระบบการขอทุน” ได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7428-6996 หรือ  0-7428-6997

เอกสารเพิ่มเติม

66011

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th