เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.- บาท โดยลักษณะโจทย์วิจัยต้องกำหนดหัวข้อแก้ไขปัญหาชุมชนภาคใต้ที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลลัพท์เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65

โดยสมัครผ่านระบบขอรับทุนได้ที่  https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี หลีวิจิตร

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scholar65 001

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th