เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อยอด ภายใต้โครงการ "ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับทุนได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

Poster ทุนอุดหนุน TU V.1 1