ขยายเวลาการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน  ประจำปีงบประมาณ 2564   จำนวนทุน 1 ทุน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ มูลค่าทุนรวมไม่เกิน 200,000 บาท

โดยขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar_royal.pdf

และดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี  หลีวิจิตร

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lavender and White National Boss Day Card 1

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th