ขยายเวลาการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยฯ กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน  ประจำปีงบประมาณ 2564   จำนวนทุน 1 ทุน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ มูลค่าทุนรวมไม่เกิน 200,000 บาท

โดยขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar_royal.pdf

และดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี  หลีวิจิตร

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lavender and White National Boss Day Card 1