ขอเชิญร่วมโครงการ "แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567"

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการ“แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทราบข้อมูลทุนอย่างทั่วถึง และสามารถยื่นสมัครขอทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ฯ ประจำปี 2567 ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 
กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  เวลา 10.00 - 11.30 น. 
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference ที่
Meeting ID : 920 6397 2006
Passcode : 2925
 
และรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ On-site จำนวน 30 ที่นั่ง ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://shorturl.asia/URTdz
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมศรี หลีวิจิตร โทร 074-286986
 

2001

 

 
                    
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th