นักศึกษา ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Most Outstanding Pharmaceutical Research Article จาก The Finnish Pharmaceutical Society

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ. เสาวณีย์ วรรณสฤษฎ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Most Outstanding Pharmaceutical Research Article จาก The Finnish Pharmaceutical Society สาธารณรัฐฟินแลนด์ จากผลงานวิจัย เรื่อง A Virus-Mimicking pH-Responsive Acetalated Dextran-Based Membrane-Active Polymeric Nanoparticle for Intracellular Delivery of Antitumor Therapeutics ซึ่งผลงานดังกล่าวตีพิมพ์ใน Advanced Functional Materials 2019 (Impact factor 15.621) โดยมี รศ.ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และ Prof.Dr. Helder Santos เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งในแต่ละปี The Finnish Pharmaceutical Society จะมีการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ดีเด่นเพียง 1 เรื่อง (พิธีมอบรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

Cr: https://www.facebook.com/pharmacy.psu/

1220

2220

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th