ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018”

7innovation 1

               ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018” ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ 10 องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ภิรัช ฮอลล์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

7innovation 2

7innovation 3

7innovation 4

7innovation 10

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th