ม.อ.คว้า 10 รางวัล ในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Geneva46th-3.JPG

     จาก 8 ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ส่งนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า งานวิจัยจาก ม.อ.สามารถคว้ามาได้ถึง 10 รางวัล ประกอบด้วย 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัล Special prize 2 รางวัล โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล

     1.ผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล" ของ ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร , นายศุภกิจ เอียดตรง , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร , ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ , ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา และ นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR GOLD MEDAL (เหรียญทอง)

     2.ผลงานวิจัยเรื่อง “อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำ FT-PLUS+ (FT-PLUS+ AQUA FEED, feed additives; Fortilin Protein)” ของ ดร.เอกราช นวลละออง และ ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) และรางวัล Special prize 2 รางวัล จาก National University of Science and Technology “MISIS” ประเทศรัสเซีย และ Academy of Technical Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย

     3.ผลงานวิจัยเรื่อง "แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ และ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์" ของ รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี , ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล , ทพญ.สุรีรัตน์ ตันวัฒนะ และ นางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

     4.ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ" ของ ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ , นางสาวกันติยา เพชรสง และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

Geneva46th-1.JPG

     5.ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ของ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

     6.ผลงานวิจัยเรื่อง “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)” ของ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข , นางสาวศิริลักษณ์ อินต่อม , นางสาวบงกช เสวตามร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ พันตำรวจเอกกฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

     7.ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเรีย โคไล ในน้ำดื่มและผักโดยเทคนิคโมส พร้อมเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตท ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)” ของ ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร , ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล , รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

     8.ผลงานวิจัยเรื่อง “Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผลที่เตรียมจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรนที่ใส่สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อ Lactobacillus rhamnosus GG เพื่อป้องกันและรักษาบาดแผลติดเชื้อ ของ รศ.ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ และ นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง)

Geneva46th-2.JPG

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th