นักวิจัย ม.อ.นำ 6 ผลงานคว้ารางวัลวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ด้าน วช.ร่วมเชิดชู จัดแถลงข่าวแสดงความยินดี

SIIF2017-Press4  SIIF2017-Press1.jpg

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว ประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Seoul International Invention Fair 2017 หรือ SIIF 2017 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล โดยในงานนี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ท่านที่เข้าร่วมงานรับมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก คือ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ และ นางดวงรัตน์ หมายดี จากผลงานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

SIIF2017-Press5   SIIF2017-Press6 

         สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่

          ผลงานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา โดยนางดวงรัตน์ หมายดี คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize และรางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association

SIIF2017-Press3  SIIF2017-Press7  SIIF2017-Press8

     ผลงานวิจัยเรื่อง ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน โดย ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize

     ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา โดย รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ , ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize

     ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ โดย ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ , ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส , นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ , นางสาวรูเฟียะห์ มะลี และ นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล Gold Prize

 SIIF2017-Press11  SIIF2017-Press9  SIIF2017-Press2

     ผลงานวิจัยเรื่อง ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร , รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association

     ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร , นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และนายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Bronze Prize

SIIF2017-Press10

     งาน Seoul International Invention Fair 2017 เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จัดโดยศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center ภายในงานมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 43 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นช่องทางด้านการตลาดให้กับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างช่องทางให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ไปแสดงศักยภาพ นำเสนอผลงานวิจัยจนสามารถคว้ารางวัลมาได้

SIIF2017-Press13  SIIF2017-Press14

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th