นักวิจัย ม.อ.นำ 6 ผลงานคว้ารางวัลวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ด้าน วช.ร่วมเชิดชู จัดแถลงข่าวแสดงความยินดี

SIIF2017-Press4  SIIF2017-Press1.jpg

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว ประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Seoul International Invention Fair 2017 หรือ SIIF 2017 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล โดยในงานนี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ท่านที่เข้าร่วมงานรับมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก คือ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ และ นางดวงรัตน์ หมายดี จากผลงานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

SIIF2017-Press5   SIIF2017-Press6 

         สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่

          ผลงานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา โดยนางดวงรัตน์ หมายดี คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize และรางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association

SIIF2017-Press3  SIIF2017-Press7  SIIF2017-Press8

     ผลงานวิจัยเรื่อง ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน โดย ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize

     ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา โดย รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ , ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize

     ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ โดย ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ , ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส , นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ , นางสาวรูเฟียะห์ มะลี และ นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล Gold Prize

 SIIF2017-Press11  SIIF2017-Press9  SIIF2017-Press2

     ผลงานวิจัยเรื่อง ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร , รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association

     ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร , นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และนายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Bronze Prize

SIIF2017-Press10

     งาน Seoul International Invention Fair 2017 เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จัดโดยศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center ภายในงานมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 43 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นช่องทางด้านการตลาดให้กับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างช่องทางให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ไปแสดงศักยภาพ นำเสนอผลงานวิจัยจนสามารถคว้ารางวัลมาได้

SIIF2017-Press13  SIIF2017-Press14