ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องแบบปกติสีขาวพร้อมเครื่องหมาย และเช่าเครื่องหมายติดชุดเครื่องแบบระดับทรงคุณวุฒิระดับสูง