ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ไวนิล "กิจกรรมเพื่อสังคมทำฝายชะลอน้ำ"