ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV หน้าจอมีความกว้างไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว