ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมตั้งพื้น ขนาดความกว้างใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว