ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจ Student Barometer

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจ student barometer เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการงานของบัณฑิตวิทยาลัย  ม.สงขลานครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาสามารถร่วมตอบคำถามได้ที่  https://igraduate.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ag9TnNgYPv6n4P3?ins=410108&rort=r&abc=1หรือ QR-code 
QR Code SB 2020-2021.jpg.png

โดยตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2564 

459

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th