รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน OSS บัณฑิตวิทยาลัย ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2563

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ประจำหน่วย One Stop Service (นักศึกษาปริญญาโท)
เพื่อปฏิบัติงาน ณ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โดยมีค่าตอบแทนวันละ 400 บาท (ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น. หรือตามตกลง)
 
นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
หรือ ส่งใบสมัครที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2563 (ดาวน์โหลดใบสมัคร) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7428-6997 หรือ 0-7428-6988
436
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th