บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2567

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เปิดเทอมวันที่ 24 มิถุนายน 2567) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนในรายวิชา (เลือกเพียง 1 วิชาที่สนใจ)

  • 950-500 Research Methodology : 1 (1-0-2) Credit : (Module 4)
  • 950-500 Research Methodology : 2 (1-2-3) Credit : (Module 5)
  • 950-500 Research Methodology : 3 (3-0-6) Credit : (Module 4 & Module 5)

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2567 ที่ URL: https://sis.psu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิรมล สุไลมาน

โทร 074-286982 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

950 500 67

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th