ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่อง “ความรู้พื้นฐานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่”

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่อง “ความรู้พื้นฐานการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล
ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM Meeting
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2567 ได้ที่ https://forms.office.com/r/eS9dVtq2ue
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 7428 6986
428705533 889624309845586 6877412240126039197 n
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th