กำหนดวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2566 กรณีประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 และ 2566

แจ้งกำหนดวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 2 กรณี ดังนี้

  1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 (ภาคการศึกษาที่ 2/2566) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 และ 2566 (วันที่ 18-21 กันยายน 2567) ขอให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารบว.และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาทุกประเภท ที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 (ภาคการศึกษาที่ 2/2566) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารบว.และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาทุกประเภทที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

thesis graduation th

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th