ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ประจำสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (ระดับปริญญาโท) ประจำสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ก.ค. 2566

ค่าตอบแทน 400.- บาท/วัน (ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. หรือตามตกลง)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาระดับปริญญาโท

3. มีจิตบริการ มีวินัยและตรงต่อเวลา

4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

โดยสมัครผ่านระบบได้ที่ https://forms.gle/Rfoawu7P8p5G8KpV8

สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-286996

1131

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th