บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษา 1/2566

          บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เปิดเทอมวันที่ 26 มิถุนายน 2566) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และป.เอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
         ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 * โดยจัดเป็นคอร์สสั้น รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ *
1. นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ลงทะเบียนได้โดยตรงผ่านระบบ SIS : https://sis-hatyai14.psu.ac.th/Default.aspx
2. นักศึกษาวิทยาเขตอื่น ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะจะดำเนินการไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

1125 thai

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th