แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่องทางติดต่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (ชั่วคราว)

แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางติดต่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. น.ส.ศิรินันท์ ศรีอ่อน
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 074-286988, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. นายธีรเดช นพเดช
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 074-286987, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
3.น.ส.วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 074-286995, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
4. นางมาริสา พงษ์จีน
ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร 074-286980, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
5. น.ส.วิภาวรรณ วาทีกานท์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
โทร 074-282038, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
6. น.ส.ปณัษฐา หิรัญสาลี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
โทร 074-286984, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
7. น.ส.นงลักษณ์ ปรีชา
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
โทร 074-286983, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป
สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยท่านอื่น สามารถติดต่อได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศุนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-286997
 
newchannel thai
 
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th