ขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในประเด็น "โอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในกระแสของ Global Health"

ขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในประเด็น "โอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในกระแสของ Global Health"
💁 ชวนคุยโดย ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
รองหัวหน้าสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
⏰วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เวลา 13.00 - 14.30 น.
ผ่านทางระบบ zoom
https://us02web.zoom.us/j/8327441436 หรือ
Meeting ID: 832 744 1436 (ไม่มีรหัส Passcode)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยระหว่างประเทศแก่นักวิชาการของ ม.อ.
2. เพื่อหารือความเป็นไปได้หรือแนวทางการทำงานร่วมกันด้านอนามัยระหว่างประเทศ
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://kyl.psu.th/sqiBxPDbU
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ : 074-455150

1096

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th