กิจกรรม Grad House Ep.8 “พี่พบน้อง ชวนเรียนต่อ...เข้าสู่เขตรั้วสีบลู”

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมพูดคุยและรับฟังการแชร์ประสบการณ์ในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วสีบลูแห่งนี้ 

ผ่าน 3 ศิษย์เก่านักศึกษาปริญญาเอก ม.อ.ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงาน 

  • ดร.ณัฏฐา เกิดสกุลดี Regional Manager จาก National Center for Global Health and Medicine ประเทศญี่ปุ่น
  • ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • ดร.อัศวเทพ ศุภเจริญกูล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่

พบกันวันที่ 18 มกราคม 2566 นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่ https://www.facebook.com/GraduateSchool.PSU/

1085

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th