ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ประจำหน่วย one stop service บัณฑิตวิทยาลัย

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (ระดับปริญญาโท) ให้บริการประจำจุดบริการ One Stop Service

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ม.ค.66

สมัครด้วยตนเองที่ ณ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10  อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

หรือส่งใบสมัครที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Click ดาวน์โหลดใบสมัคร 

โทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 074-286997, 074-286980

ค่าตอบแทน 400.-บาท/วัน (ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. หรือตามตกลง)

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาระดับปริญญาโท
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  3. มีจิตบริการ มีวินัยและตรงต่อเวลา
  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5. ทำงานติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์

1077

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th