บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการออกหนังสือรับรอง (ไทยและอังกฤษ)

บัณฑิตวิทยาลัย ให้บริการออกหนังสือรับรองทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
  • สถานะการศึกษาของนักศึกษา
  • เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
  • การผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
  • รับรองการรับทุน และเอกสารอื่นๆ

โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html ในหัวข้อ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ชำระค่าธรรมเนียมและยื่นคำร้องผ่านระบบที่ https://forms.gle/eDoAt4HFmiKNAxNv5
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนงลักษณ์ ปรีชา โทร 074-286983
บริการขอหนังสือรับรอง ไทย
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th