การยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 1/2564 ของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นักศึกษา ม.อ. ยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 1/2564 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลไปแล้วนั้น
▫️
แจ้งให้นักศึกษาโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษาให้เรียบร้อย
2. สำหรับบัญชีธนาคารที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
หากประสงค์จะใช้งาน ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อให้บัญชีมีความเคลื่อนไหว
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 !
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารที่นักศึกษามีบัญชี ได้ที่ https://info.psu.ac.th
▫️
** ทาง ม.อ. ไม่สามารถคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ของบุคคลอื่น หรือ พร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ เนื่องด้วยทาง อว. ให้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขบัตรประชาชนตรงกับชื่อนักศึกษาเท่านั้น **241088452 4181550985233013 5104879443513728104 n
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th