ขอเชิญร่วมการเสวนา Grad House Ep.2 Sharing International Graduate Study during COVID-19 Pandemic

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการสอนของหลักสูตรนานาชาติ และการดูแลนักศึกษาต่างชาติในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านรายการ Grad House Ep.2 : Sharing International Graduate Study during COVID-19 Pandemic
 
เสวนาออนไลน์ผ่าน zoom meeting ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
 
ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2WvuXmv ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564
(ทีมงานจะดำเนินการส่ง link zoom ให้ทุกท่านภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ทีมพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เบอร์โทร (ภายใน) : 6984 หรือ 6987
 
Grad House ep 2