ขอเชิญร่วมการเสวนา Grad House Ep.2 Sharing International Graduate Study during COVID-19 Pandemic

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการสอนของหลักสูตรนานาชาติ และการดูแลนักศึกษาต่างชาติในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านรายการ Grad House Ep.2 : Sharing International Graduate Study during COVID-19 Pandemic
 
เสวนาออนไลน์ผ่าน zoom meeting ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
 
ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2WvuXmv ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564
(ทีมงานจะดำเนินการส่ง link zoom ให้ทุกท่านภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ทีมพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เบอร์โทร (ภายใน) : 6984 หรือ 6987
 
Grad House ep 2
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th