การสำรวจข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาทุกท่าน

        ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบประจำปีการศึกษาและตลอดปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 15 กันยายน  2565 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะ/หน่วยงาน กรอกแบบสำรวจข้อมูลความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • กรอกข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วย แบบฟอร์มการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565 (ไฟล์ตามแนบ) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html (หัวข้อ แบบฟอร์มสำหรับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน)
  • อัพโหลดแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว ที่ link  https://forms.gle/hFMMHFBktmhWAJN56
    โดยขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคู่มือรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนงลักษณ์ ปรีชา โทร. 6983, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Line Group : งานรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
qr งานรับสมัคร 65
 
รับสมัครเรียนต่อ ป.โทเอก
 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th