โครงการหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ม.อ. - ม.ช. - ม.ข. - ม.ก. ภายใต้โครงการ "Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI)" สนับสนุนโดย Erasmus +- Capacity Building in Higer Education ภายใต้ European Union

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป ร่วมดำเนินการโครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาโท (Double Master Degree) ภายใต้หัวข้อ Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative ; PISAI ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้น "การเกษตรแบบพอเพียงเพื่อความยั่งยืน" 

โดยผู้สนใจดูรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่ http://www.natres.psu.ac.th/pisai/

Revised PISAI Double Degree 1

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th