ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านระบบ zoom)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  จากเดิมเป็นการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการสัมภาษณ์ผ่าน Zoom Application 

 
นักศึกษาสามารถเข้าใช้ (Zoom) บน Notebook/PC/Tablet/Smartphone ดังนี้
 
กลุ่ม A
วิธีที่ 1 เข้าใช้งานประชุมทางไกลผ่านลิงค์

https://thairen.zoom.us/j/63589130311?pwd=VnEwUzBtalR3SlhDa2VvRGdKRUtmQT09

วิธีที่ 2 กดเลข Meeting ID และ Password คือ
Meeting ID: 635 8913 0311
Passcode: A01
 
วิธีที่ 1 เข้าใช้งานประชุมทางไกลผ่านลิงค์
https://thairen.zoom.us/j/63347717783?pwd=dTNvcTF2MldRRUw5NWFJWG53YTF0dz09

วิธีที่ 2 กดเลข Meeting ID และ Password คือ
Meeting ID: 633 4771 7783
Passcode: B01

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาช่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย