ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านระบบ zoom)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  จากเดิมเป็นการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการสัมภาษณ์ผ่าน Zoom Application 

 
นักศึกษาสามารถเข้าใช้ (Zoom) บน Notebook/PC/Tablet/Smartphone ดังนี้
 
กลุ่ม A
วิธีที่ 1 เข้าใช้งานประชุมทางไกลผ่านลิงค์

https://thairen.zoom.us/j/63589130311?pwd=VnEwUzBtalR3SlhDa2VvRGdKRUtmQT09

วิธีที่ 2 กดเลข Meeting ID และ Password คือ
Meeting ID: 635 8913 0311
Passcode: A01
 
วิธีที่ 1 เข้าใช้งานประชุมทางไกลผ่านลิงค์
https://thairen.zoom.us/j/63347717783?pwd=dTNvcTF2MldRRUw5NWFJWG53YTF0dz09

วิธีที่ 2 กดเลข Meeting ID และ Password คือ
Meeting ID: 633 4771 7783
Passcode: B01

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาช่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th