ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย (Wellness Tourism for Senior Society)

++ ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตร หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย (Wellness Tourism for Senior Society) จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 64 ++
เรียนทั้งทีต้องเรียนให้ตอบเทรนสังคม.. งั้นมาเรียนกับเรามั้ยยย
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. จัดทำหลักสูตรกลางที่ใครลงเรียนก็ได้ ไม่จำกัดกลุ่มสาขา ไม่จำกัดคณะ แค่คุณอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว
หลักสูตร 1 เดือน เริ่มเรียน 16 ส.ค. - 17 ก.ย. 64 เรียนจบรับประกาศนียบัตรทันที
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ค. 64
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu/Register.aspx
 
สอบถามได้ที่ คุณนิรมล สุไลมาน โทร 074-286982 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือแอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อสอบถามข้อมูล
ทีมงานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรพร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลาค่า
 
Wellness Tourism for Senior Society