เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นภายในวันที่ 21 มิ.ย. 64

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากเดิมภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็น ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 
ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด บัณฑิตวิทยาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ป.โท-เอก ในการนี้จึงขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์
โดยขอให้นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 หรือ คุณธีรเดช นพเดช โทร 074-286987 
 
Thesis Submission Academic Year 2020
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th