การจัดสอบ CU-TEP ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

Description

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและข้อปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/cu-tep.html