ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 13 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ภายใต้ Theme “การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Organizational Transformation in Digital Era)” ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ncam.fms.psu.ac.th
137102394 3559505967502273 7339407406021688723 n
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th