ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี The 2nd NIC-NIDA Conference 2023 หัวข้อ New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization

Call for Ph.D Consortium 
กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)
 Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”
 Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

1119

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th