ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว"

ขอเชิญสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่สนใจในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว”(จัดในรูปแบบออนไลน์ 22 - 23 มิถุนายน 2566)
เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
  • กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย 2,500 บาท
ติดต่อสอบถาม โทร 061-6149050 / 088-2292015
ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ ได้ที่
336242833 875686606823369 90039880054812054 n
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th