ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Medicinal Plants,Herbal Products & Hydroponics (ICMPHP-6)

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Sri Venkateswara University (S.V.) University ประเทศอินเดีย San Beda University, Philippines, Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia, University of Bengkulu, Indonesia, University of Colombo, Sri Lanka, Universitas Abdurrab, Indonesia กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Medicinal Plants, Herbal Products & Hydroponic (ICMPHP-6) ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Poster Presentation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณ โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตและส่งออกยาสมุนไพร สมาชิกองค์กรต่างๆ ผู้ปรึกษาด้านการตลาด ชาวสวน และองค์กร NGO ทั่วโลก ได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายประเทศ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://icmphpvirtualposter2022.pn.psu.ac.th ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางทานตะวัน อาภารัตนคุณโทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 2471, 08-8755-3139 หรือ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565

สถานที่
ในรูปแบบ Virtual Poster Presentation

ลงทะเบียน
https://icmphpvirtualposter2022.pn.psu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
โทร 0-7331-3928-50ต่อ 5178, 06-4695-2922
นางทานตะวัน อาภารัตนคุณ
โทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 2471, 08-8755-3139
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

297994538 10158497269976541 9003887470961392432 n

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th