การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lawnida-tuconference.nida.ac.th/2022/

285287501 384825117020164 3588919430723755878 n 1

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th