งานประชุมวิชาการ The International Symposium on Science & Technology UKM-PSU 2022 (ISSTUP2022)

คณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Faculty of Science and Technology, University Kebangsaan Malaysia (UKM) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ The International Symposium on Science & Technology UKM-PSU 2022 (ISSTUP2022), Theme: Strengthening Regional Collaboration in Science & Technology ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 รูปแบบ Online (WebEx) and Hybrid ผู้สนใจส่งบทความวิจัยภายวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://isstup2022.wixsite.com/website-1

ISSTUP2022