การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference "Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality"

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference "Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality"  

ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวโดยไม่มีค่าลงทะเบียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://educonf.psu.ac.th/  

260178066 6522868887754500 6658225582292624389 n