การประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation" ในระหว่างพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

ผู้สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con/

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 - 15 มกราคม 2565

00D53F92 DC0A 40A7 9D25 14957DE949E8