เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ด้วยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้)

ขอแจ้งประกาศการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และรายละเอียด ดังนี้

       วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2563

รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2563

       รายละเอียด:

  • สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 200 คน ต่อรอบ
  • วิธีการสมัคร: สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

        หมายเหตุ

  1. กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3704-6 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  1. หากจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ
  2. ผู้สมัครสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19 และส่งเสริมสุขอนามัย บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  4. รายละเอียดหรือระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานการณ์

Click ดูรายละเอียดประกาศ

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP ได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/cu-tep.html

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th