การรับสมัครสอบ CU-TEP ประจำปี 2563

ด้วยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้)

ขอแจ้งประกาศการรับสมัครสอบ ประจำปี 2563 และรายละเอียด ดังนี้

       ครั้งที่ 1: วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: 2 - 8 มีนาคม 2563

รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: 12 - 18 มีนาคม 2563

       ครั้งที่ 2: วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: 1 – 7 กันยายน 2563

รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น.

ระยะเวลาการรับสมัคร: 11 – 17 กันยายน 2563

       รายละเอียด:

  • สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 360 คน ต่อรอบของแต่ละครั้ง
  • วิธีการสมัคร: สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

        หมายเหตุ

  1. กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3724 หรือ 0-2218-3705 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  1. หากจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ
  2. ผู้สมัครสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
  3. รายละเอียดหรือระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานการณ์

Click ดูรายละเอียดประกาศ

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP ได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/cu-tep.html

302

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th