ข้อมูลตารางเรียน ห้องเรียน และรายชื่อนักศึกษารายวิชา 890-902 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ข้อมูลตารางเรียน ห้องเรียน และรายชื่อนักศึกษา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1/2566
เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 Section ดังนั้นขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตารางเรียน และข้อมูลห้องเรียนได้ตาม Link หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้
 

1137

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th